دکتر شیرین نیرومنش

فلوشیپ پریناتولوژی (طب جنین و مادر)

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی

دکتر شیرین نیرومنش جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی هستند ایشان دوره  فلوشیپی پریناتولوژی را در سال 1382 و دوره IVF را در مرکز رویان سپری کردند. در سال 1385 به رتبه استادی (پروفسور) ارتقاء پیدا کردند و در سال 1394 به عنوان چهره ماندگار  پزشکی انتخاب شدند. دکتر نیرومنش بیش از 25 سال در مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران به درمان بیماران و آموزش دوره تخصصی جراحی زنان به دستیاران رشته زنان مشغول بودند.

تماس با دکتر